Opis projektu

Celem projektu było stworzenie aplikacji wspierającej procesy prognozowania, planowania i budżetowania w spółkach należących do grupy Skanska.

Rozwiązanie zostało oparte na trzech modułach integrujących dane w hurtowni danych MS SQL Server 2012, a także raportowanie za pomocą platformy QlikView. Dane do modułów wprowadzane są przez użytkowników dzięki aplikacji webowej w technologii ASP.NET.

Stworzony system posiada kluczowe funkcjonalności, takie jak:

  • Formularze do wprowadzania danych o planowanych i prowadzonych projektach
  • Lista najemców
  • Raport zysków na projekcie
  • Raport kosztów zaksięgowanych i planowanych
  • Zbiór raportów finansowych w QlikView

Wdrożenie systemu ujednoliciło sposób zarządzania projektami w ramach oddziałów europejskich (Polska, Węgry, Rumunia, Czechy). Powstało scentralizowane miejsce przechowywania danych (wcześniej dane były rozrzucone po wielu systemach i plikach arkuszy kalkulacyjnych). Menadżerowie zyskali szybki dostęp do czytelnych raportów w czasie rzeczywistym dzięki QlikView.

Technologie

Projekt zrealizowano przy wykorzystaniu technologii: MS SQL Server Database, MS SQL Server Integration Services, QlikView Server 12, ASP .NET MVC 5, Telerik Controls, jQuery, MS SQL Server 2012 i 2016.

Klient

Skanska Property Poland Sp. z o.o – Lider branży budowlanej i deweloperskiej, działający na wybranych rynkach w Europie i Ameryce Północnej. Firma Skanska Property we wszystkich realizowanych przez siebie projektach stawia na innowacyjność, zrównoważonym rozwój oraz harmonijne integrowanie wybudowanych przez siebie obiektów z istniejącą już strukturą miejską.

Zobacz referencje PDF

Latest projects

Looking for developers
or an experienced team?

Write to us